top of page

Blog

Op deze pagina vind je recente artikelen en nieuws.

Alle publicaties van Hans Schuurman

Bijgewerkt op: 29 jun. 2022

Op deze pagina vindt u een overzicht van mijn publicaties, zoals mijn bijdragen aan het boek "De advocatuur als onderneming" en publicaties in vakbladen en thema-sites in de advocatuur als Advocatenblad, Advocatie en Balieplus.

De advocatuur als onderneming; Een gids voor de succesvolle en winstgevende exploitatie van een advocatenkantoor 8 nov. 2018 Boom Juridisch

De advocatuur moet op veel fronten professionaliseren en moderniseren. Een duidelijke en een realistische strategie is een allereerste vereiste. De eisen van deze en de komende tijd verlangen dat een advocatenkantoor, onafhankelijk van de omvang, als een professionele en moderne onderneming wordt gedreven, wil het toekomstbestendig zijn.

Om als advocatenkantoor toekomstbestendig te zijn is het cruciaal om de bedrijfsvoering te professionaliseren. Denk daarbij aan zaken zoals de dagelijkse leiding, ICT, automatisering van processen, legal project management,strategie met betrekking tot pricing, marketing en business development, compliance-eisen die steeds belangrijker worden en last but zeker not least, personeelsbeleid; doorgaans zaken waar advocaten wel een mening over hebben, maar niet altijd verstand van. Wil een kantoor in een zwaar concurrerende en veranderende markt structureel boven het maaiveld uitsteken, dan moeten deze zaken modern en goed geregeld zijn.

In dit boek worden stapsgewijs de verschillende aspecten doorlopen die kunnen leiden tot een deugdelijke aan de huidige tijd aangepaste strategie en daarop gebaseerde exploitatie van het kantoor. Het boek geeft een handleiding hoe een praktijk op te bouwen, deze te onderhouden en winstgevend te exploiteren.


Mijn hoofdstukken:

- Financien

- Legal operations en legal project management. Wat heeft een advocaat eraan?


Het boek is te bestellen via de volgende link: Bestel Twaalf tips om de crisis de baas te blijven 21 apr. 2020 Advocatenblad, pagina 27 De corona-crisis grijpt diep in op de operationele processen van advocatenkantoren. Consultants Hans Schuurman en Christiaan Bramer geven twaalf tips om de crisis meester te blijven. Andere auteur: Christiaan Bramer Publicatie weergeven

Beste Advocaat, kunt u de rekeningen nog betalen? 10 feb 2019 LinkedIn De jaarcijfers van 2018 worden rond deze tijd bekend. Ik wens uw kantoor toe dat het een mooi jaar is geweest. In voorspoedige tijden is het goed boeren in de advocatuur. Maar als er ergens in het kantoor zand in de raderen komt, blijkt het kantoor heel gevoelig bij financiële tegenwind. Een CFO zei eens: “Een advocatenkantoor is technisch steeds maar 3 maanden verwijderd van een faillissement”. Het goede nieuws is dat de geschetste risico’s ook ten goede kunnen worden gekeerd met de juiste maatregelen en specialisten. Publicatie weergeven Trends in de Advocatuur - Balieplus/Law4ce-Blog 3 feb. 2019 Balieplus BV De visie van Law4ce op de ontwikkelingen in de Advocatuur onder redactie van Hans Schuurman en Julius Scholten. Mede-auteurs: Cindy de la Fuente Timo Schrama Anton-Pieter van Logtestijn Trends in de Advocatuur - Balieplus/Law4ce-Blog weergeven Winst en efficiëntieverbetering van het kantoor (reprint in kerstnummer) 18 dec. 2018 Kerstnummer Legal Business World NL

Zie omschrijving hieronder. Winst en efficiëntieverbetering van het kantoor (reprint) weergeven Winst- en efficiëntieverbetering van het kantoor 28 okt. 2018 Legal Business World Dit artikel toont de mogelijkheden aan om de winstgevendheid van het kantoor te verbeteren. De kapstok voor de verbeteropties is de “Financiële Metrokaart”, waarin op schematische wijze de onderlinge samenhang van alle winstbepalende factoren wordt weergegeven. In de tijd van plannen en begrotingen kan een gestructureerde analyse u hierbij wellicht helpen. Winst- en efficiëntieverbetering van het kantoor weergeven Businessmodel in ontwikkeling (interview) 27 sep. 2018 Advocatenblad Artikel van Nathalie Gloudemans over het businessmodel in de advocatuur, waarin zij een aantal spelers in de markt interviewt. Ik stel een beschouwing voor op basis van het vijfkrachtenmodel van Porter. Dit model gaat uit van vijf fundamentele concurrentiekrachten in een markt: de macht van leveranciers, de macht van afnemers, de mate waarin substituten beschikbaar zijn, de dreiging van nieuwe toetreders en interne concurrentie. ‘Dit model kun je gebruiken om het concurrentieveld binnen de advocatuur uit te tekenen,’ zegt managementconsultant Hans Schuurman". Nathalie vult de 5 krachten in met voorbeelden uit de markt en deelt de visie van deze nieuwe en oude spelers in de markt.

Businessmodel in ontwikkeling Drie rapporten en een gebalanceerde visie 20 jun 2018 Balieplus Op een mooie avond kijk ik eens terug op de leerpunten uit de nationale en internationale congressen van het voorjaar. Als ik deze in een strategisch kader plaats, geven deze congressen dan een gebalanceerd beeld van waar een kantoor mee aan de slag moet. Vanuit mijn bedrijfskundige focus leg ik drie rapporten aan tegen het inmiddels klassieke model van de Balanced Business Scorecard, beschouw ze vanuit het Nederlandse perspectief en vraag u:Hoe gebalanceerd is uw strategie? Drie rapporten en een gebalanceerde visie Wat heeft een advocaat aan Legal Project Management? 22 dec. 2017 Legal Business World Al enige tijd wordt erover gesproken dat het anders moet in de advocatuur. Maar waarom moet dat eigenlijk? In dit artikel wordt Legal Project Management (LPM) belicht vanuit het bedrijfskundig gezichtspunt. Waarmee verbetert LPM de werkprocessen tussen cliënt en advocaat en wat schieten de cliënt en het kantoor er in financiële zin mee op? Wat heeft een advocaat aan Legal Project Management? How lawyers benefit from legal project management 14 dec. 2017 Remaking Law Firms - Dialogue blog 20 nov 2017 Legal Business World

In How lawyers benefit from legal project management Hans Schuurmann examines legal project management (LPM) from a business and managerial point of view. He shows how LPM improves processes between client and lawyer – and how both sides of the exchange benefit as a result. While, as a generalization, matters are well managed, there are many possible improvements in workflow management at the start, during and on completion of every matter. How lawyers benefit from legal project management How lawyers benefit from Legal Project Management Wat heeft een advocaat aan Legal Project Management? 4 sep. 2017 Legal Business World Al enige tijd wordt erover gesproken dat het anders moet in de advocatuur. Maar waarom moet dat eigenlijk? In dit artikel wordt Legal Project Management (LPM) belicht vanuit het bedrijfskundig gezichtspunt. Waarmee verbetert LPM de werkprocessen tussen cliënt en advocaat en wat schieten de cliënt en het kantoor er in financiële zin mee op? Wij zien dat er geen dossier is dat niet wordt gemanaged, maar dat er bij het maken van afspraken vooraf en de uitvoering van het werk nog vele verbeteringsslagen te maken zijn. Te denken valt aan het trainen van vaardigheden, maar ook hulpmiddelen als planmodellen en rapportages over de uitvoering, zoals aangeboden in de Law4ce LPM leergang of coaching. Het artikel start met een korte bondige uitleg van Legal Project Management. Wat heeft een advocaat aan Legal Project Management?


Innovation in Global Legal Business 20 jun 2017 Briefing Magazine van Legal Support Network UK Geïnterviewd: Deze uitgave was de presentatie van een groot onderzoek in verschillende landen over innovatie in de advocatuur. Innovation in Global Legal Business Pricing Efficiency 21 feb. 2017 Remaking Law Firms Moving the pricing discussion from lower hourly rates to the most efficient provider. Pricing Efficiency A Low Hourly Rate is not the cheapest solution 27 jan. 2017 Legal Business World (internationale uitgave) Artikel over het kantelen van de prijsdiscussie van laagste uurtarief naar de meest efficiënte oplossing. Tevens gepubliceerd op de site van Buying Legal. A Low Hourly Rate is not the cheapest solution

Het laagste uurtarief is niet altijd de goedkoopste oplossing 16 dec. 2016 iGrowth Legal / Legal Business World Artikel in Legal Business World over het kantelen van de prijsdiscussie van het uurtarief naar efficiënter werken. Het laagste uurtarief is niet altijd de goedkoopste oplossing Interview in het boek; De Ondernemende Advocaat 27 jul. 2015 SDU Interview met Hans Schuurman in het boek 'De nieuwe advocaat; Nieuwe kansen voor ondernemende advocaten'​van: Christ'l Dullaert, Monique van de Griendt en Juriaan Mensch. Een extract van het interview met Hans Schuurman en de inhoudsopgave van het boek vindt u de Publication URL. Interview in het boek "De Ondernemende Advocaat" Hoe uitbesteden werd uitgevonden 25 jun. 2015 Advocatenblad Ooit deden advocaten op hun kantoor alles zelf. Later huurden zij steeds meer diensten in, die niet des advocaats zijn. Tegenwoordig zijn er al advocatenkantoren die zelfs advocatendiensten elders inkopen. Maar: startende advocaten draaien die ontwikkeling weer om. Interview in laatste hoofdstuk van het artikel. Hoe uitbesteden werd uitgevonden Just do it! 28 apr. 2015 www.balieplus.nl

Er wordt veel gepraat over de nieuwe ontwikkelingen in de advocatuur. Maar waar gaat praten over in concrete invulling? In dit artikel lopen wij langs de hoofdlijnen van de ontwikkelingen, laten wij een paar voorbeelden van zien en zal duidelijk worden dat lancering van een nieuw bedrijfsmodel niet eenvoudig is. Just do it! Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn vergroot financiële transparantie met Qlik 22 apr. 2015 Victa / Qlik Artikel over de selectie en implementatie van een nieuwe Business Intelligence Tool Qlik bij Pels Rijcken. Interview met bestuurslid Gertjan Lubbers en Finance Manager Hans Schuurman. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn vergroot financiële transparantie met Qlik Veel Cash toegewenst in 2015 19 dec. 2014 Advocatenblad Wie een advocatenkantoor ziet als een normaal bedrijf en de brug slaat tussen de financiën en het werk van de advocaat, komt tot nuchtere inzichten, stelt interim Finance Manager Hans Schuurman. Hoe kunnen kantoren nieuwe ontwikkelingen in 2015 in hun voordeel gebruiken? Artikel in het Advocatenblad 2015-01 over - BETAALDE omzet - Inzicht en Aandacht en - Efficientie in de advocatuur Veel Cash toegewenst in 2015


Het kan beter. 27 jun. 2014 Advocatenblad Wat kunnen kleine kantoren doen om zich te onderscheiden? De experts van netwerkorganisatie Law4ce komen regelmatig over de vloer bij advocatenkantoren. Op basis van hun ervaringen geven zij 26 tips. De strekking: zorg voor klanten, lever kwalitatief goed werk en zorg ervoor dat u wordt betaald. Het kan beter. De molenstenen van de advocatuur 15 apr. 2014 Celsus Juridische Uitgeverij Interview over de vaste kosten bij advocatenkantoren in het boek "De molenstenen van de advocatuur": Waar zitten de hoge kosten, hoe krijg je er grip op, hoe richt je je financiële werkprocessen in zodat je ze kunt beheersen? De molenstenen van de advocatuur Het nieuwe winstdelen 27 mrt. 2014 Advocatenblad

Artikel van Juriaan Mensch in het Advocatenblad van April 2014 met interviews over winstverdeling, rapportages, openheid over cijfers en winstverdeling binnen advocatenkantoren. Hans Schuurman: “‘Cijfers moet je niet op een honkbalknuppel plakken. Ze zijn een middel om met elkaar te discussiëren” Het nieuwe winstdelen Zware, zware overhead 27 mrt. 2014 Advocatenblad Artikel in het Advocatenblad van April 2014 met interviews door Michel Knapen met de sprekers van het de Studiemiddag Lean & Mean. Hierin ondermeer mijn visie op de lastige beïnvloedbaarheid van de vaste kosten van een advocatenkantoor. Na de kaasschaaf is een verdere resultaatverbetering aan de kostenkant alleen mogelijk door kritisch te kijken naar efficientere manieren van werken. Zware, zware overhead Verspillingen in de advocatuur 1 dec. 2013 Hans Schuurman en Jeroen Verdenius Dit artikel gaat over het verbeteren van de efficiëntie van het kantoor. Wij volgen hierbij de Lean filosofie. Deze in andere branches bewezen denkwijze start bij de echte vraag van de cliënt. Vanuit die vraag wordt kritisch naar de processen gekeken, met als doel de cliënt-vraag in te vullen met een minimum aan verspillingen en precies de juiste beschikbaarheid van middelen en capaciteit.

Medewerkers worden maximaal betrokken bij de verbeteringen. Verspillingen in de advocatuur Op komst: digitale revolutie 31 okt. 2013 Advocatenblad Op 8 oktober vond het congres PLEIT 2013 plaats. In het advocatenblad van november 2013 is een verslag gedaan van van het congres. Het laatste deel van het verslag gaat over de presentatie van Hans Schuurman (zie ook: http://bit.ly/HandoutPleit voor de hand-out) Op komst: digitale revolutie Verdienen en declareren in de advocatuur 29 okt. 2013 Celsus juridische uitgeverij Interviews door Michel Knapen over verdienmodellen in de advocatuur. Titel van het interview met Hans Schuurman: Sturen op cijfers is dé manier om efficiënter en projectmatig te gaan werken. Verdienen en declareren in de advocatuur Interview: Winstoptimalisatie ABC 28 aug. 2013 Advocatenblad Wie de ontwikkelingen op het gebied van strategie, communicatie en innovatie mist, zal zijn winst de komende jaren zien slinken. Maar: met een beetje inzicht en veel aan- dacht is de financiële structuur van een advocatenkantoor niet moeilijk te verbeteren. Interview: Winstoptimalisatie ABC Verslag Congres Reinvent Law London June 2013 14 jun. 2013 www.hansschuurman.nl Op 14 juni vond in Londen het congres Reinvent Law plaats. Het congres is een partnerschap van Michigan State University en de University of Westminster. Op het congres spraken in een TED.com-achtige setting 25 ervaringsdeskundigen uit de internationale universitaire wereld en het bedrijfsleven over technologische mogelijkheden en de adoptiegraad daarvan binnen de Advocatuur. Organisator Daniel Katz vatte dit samen met:“The future is here, it is just not evenly distributed yet”. Verslag Congres Reinvent Law London June 2013


Commentaires


F7224C63-7258-45EA-B453-720BFDA251D6_1_105_c.jpeg

Welkom op mijn kennis-blog

Mijn focus ligt op winst-, proces- en efficiëntie-verbetering van advocaten-kantoren en zakelijke dienstverleners.

Ik doe dat als (interim) CFO/COO, adviseur en trainer.

Post Archive 

Tags

bottom of page