Deelnemers:

“Bij de opleiding kreeg ik een toga aan, op kantoor kreeg ik dossiers in mijn handen, maar over de financiële processen is mij nooit iets geleerd”.

“Hans weet op een duidelijke wijze de brug te slaan tussen het werk van de advocaat en de financiën”.

Trainingen

VB_slides.png

Winst- en Efficiëntieverbetering Advocatuur

In samenwerking met Balieplus heb ik de Masterclass Winst- en Efficiëntieverbetering in de Advocatuur ontwikkeld. De training is beschikbaar via Balieplus via open inschrijving. Daarnaast verzorg ik de training regelmatig in-house bij advocatenkantoren of via de Orde. Bij deze laatste training werden 3 PO punten toegekend.

 

De training behandelt alle facetten van de financiële huishouding van een juridische dienstverlener.

 

Belangrijkste uitgangspunten zijn:

- Inzicht en

- Aandacht

 

Dat betekent dat de financiën moeten worden gepresenteerd op een voor de gebruiker te begrijpen wijze en dat de afdeling Finance, Bestuur en de individuele advocaten regelmatig spreken over de inzichten die uit de cijfers, maar zeker ook uit de dagelijkse praktijk van de fee earners, ontstaan. Voorbeelden van de sheets zijn onderaan deze pagina opgenomen.

 

Onderwerpen zijn:

- Ontwikkelingen in de markt 

- Voorkomen van lekkage op de omzetketen

- Kosten en efficiëntie

- Partnerbeloning en leverage

- Rapportage en begroting

- Risicomanagement

 

Aanvullende onderwerpen zijn:

Nieuwe ontwikkelingen in de advocatuur

Dit gedeelte gaat over effiëntie-verbeterende concepten en vaardigheden. Hans volgt hiervoor op de voet de laatste ontwikkelingen via nieuwe media en internationale congressen.

Basis: De jaarlijkse presentatie over Ontwikkelingen in de Advocatuur op het congres PLEIT

 

Technischere uitleg van Finance

Deze module behandelt alle mogelijke finance rollen in een kantoor. Tevens wordt de jaarrekening op een toegankelijke wijze uitgelegd.

Basis: Materiaal uit de Module Finance van de Master Legal Management aan de Hogeschool van Amsterdam

 

Vorm van de training

Periodiek wordt de training gegeven via Balieplus.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid de training inhouse te geven bij u op kantoor.

 

Reacties van de deelnemers:

“Bij de opleiding kreeg ik een toga aan, op kantoor kreeg ik dossiers in mijn handen, maar over de financiële processen is mij nooit iets geleerd”.

“Hans weet op een duidelijke wijze de brug te slaan tussen het werk van de advocaat en de financiën”.

“Interactief” 

“Het inzicht in de nieuwe ontwikkelingen liet zien dat er efficiëntie winst te behalen is”.

“Glashelder en leuk verhaal. Mooie presentatie!”.

Bel of mail voor meer informatie: Hans Schuurman, M 06-28545504 of E  info@hansschuurman.nl

De advocatuur als onderneming

Druk op de prijzen neemt toe en er moet vaker worden “gepitcht”. Werk verschuift naar alternatieve aanbieders of wordt vaker door de cliënt in-house gedaan. En wat doen we met onderwerpen als “legal tech”, LPM en Lean?

De nieuwe ontwikkelingen vragen van het bestuur een bedrijfskundig antwoord om de winstgevendheid van het kantoor op peil te houden. Het advocatenkantoor blijkt uiteindelijk ook een gewoon bedrijf te zijn in een steeds concurrerendere omgeving.

10 experts in de advocatuur hebben het boek De Advocatuur als Onderneming geschreven. Op basis van het boek wordt een praktisch “mini-MBA” ontwikkeld, die wij ook in-house aanbieden.

 

Doelgroep: De Partners

Partners geven leiding aan hun praktijkgroep en maken keuzen over het accepteren van cliënten, pricing en planning. De cliënt vraagt van de partners om dossiers efficiënt te leiden. Dat vraagt om het verder optimaliseren van de processen van kantoor en de praktijk.

Verder denken partners mee over de strategie van het kantoor en worden zij geacht de begroting, jaarplannen en jaarcijfers goed te keuren.

Deze brede problematiek van de partner als ondernemer wordt beperkt behandeld in de huidge opleiding van advocaten. Het is dus van belang de partners hierin te scholen. Het boek en de training geven handreikingen voor de ondernemende advocaat.

 

Basis

Ruggengraat van de training is het Boek De advocatuur als onderneming. Het boek is tevens het naslagwerk bij de training. 

 

Concrete baten

De (aankomende) partners (en senior medewerkers) krijgen handvatten voor de dagelijkse werkprocessen rond cliënten en dossiers. Er worden concrete handreikingen gedaan voor:

  • Inzicht in de ontwikkelingen in de markt

  • Strategische focus

  • Een commerciëlere benadering van cliënten

  • Voorkomen van lekkage op de omzetketen, beheersing van kosten en financiering

  • Efficiëntere inrichting van de werkprocessen

  • Dus: Een winstgevendere praktijk en kantoor

 

Trainers

De trainers hebben ruime ervaring binnen de advocatuur. Door deze ervaring kunnen zij hun expertise praktisch toepassen in de specifieke wereld van de juridische dienstverlening.

Hans Schuurman: Interimmanager Finance & Operations, met een focus op winst-, proces- en efficiëntieverbetering van het kantoor

Willem Hengeveld: Adviseur en voormalig managing partner Houthoff

Beatrijs van Selm: Business Development adviseur

Cindy de la Fuente: Adviseur Legal Operations, interim jurist en voormalig advocaat.

 

Componenten van de module

De componenten van de training volgen hieronder. Additionele informatie hierover is te vinden in de in de mail bijgevoegde PDF van de inhoudsopgave van het boek:

 

Inleiding en marktverkenningen (Hans Schuurman)

-    Opening en uiteenzetting 

-    Kennismaking deelnemers

 

Strategie en leiderschap (Willem Hengeveld)

-    Marktverkenningen,
      hoofdstuk 2 uit het boek

-    Strategie, hoofdstuk 3 

-    Bestuur en leiderschap, hoofdstuk 4 

 

Finance (Hans Schuurman)

-    Inkoopkant juridische diensten,

     kanteling prijsdiscussie en 5

     concurrentie-krachtenmodel Porter

-    Operations management; hoofdzakelijk

     Financiële Metrokaart van het

     advocatenkantoor

-    Finance overig: conform hoofdstuk 5 

 

Business Development (Beatrijs van Selm)

-    Business Development hoofdstuk 8 

-    Content Marketing hoofdstuk 9 

-    Illustraties uit de praktijk: Willem

 

Legal Projectmanagement (Hans Schuurman)

-    Waarom LPM?

Een toelichting op de keten van: Voorbereiding (scoping, rolverdeling, planning, pricing, bevestiging), Management, Afsluiting en Evaluatie van een dossier.

 

Legal operations (Cindy de la Fuente)

Trends en de voordelen van een bedrijfsmatige kijk op juridische werkprocessen.

 

Tijdsbesteding

Ook voor deze training stellen wij voor twee ruime dagdelen te reserveren. Afhankelijk van de mate van interactie is een uitloop naar de avond te overwegen.

Bel of mail voor meer informatie: Hans Schuurman, M 06-28545504 of E  info@hansschuurman.nl

Legal Projectmanagement (LPM)

Cliënten worden kritischer en vragen meer “value for money”. Steeds vaker wordt gevraagd om andere prijsmodellen. Met een aantal van deze modellen verschuift het risico van budgetoverschrijdingen naar het advocatenkantoor. De cliënt verwacht bij grotere dossiers tussentijdse informatie over de voortgang en wil direct op de hoogte worden gebracht van afwijkingen.

Om die redenen wint de gestructureerde aanpak van dossiers met behulp van Legal Project Management (LPM) steeds meer terrein. Binnen de top 10 in Nederland wordt deze werkwijze steeds meer gemeengoed.

 

Het ontwikkelpad

Wij stellen een aanpak voor waarbij LPM in de breedte solide wordt neergezet. Dat betekent dat we een combinatie van een interactieve training, 1-op-1 coaching, gerichte ondersteuning op afroep aanbieden en informeren van de kantoorgenoten. 

 

Fasen LPM

Wij richten de training in aan de hand van de volgende fasen van een dossier:

- Voorbereiding

- Uitvoering

- Afsluiting en evaluatie

- Communicatie in alle fasen

Concrete baten

Door het maken van betere afspraken in de voorbereiding, het beter managen van het dossier binnen die kaders en door betere communicatie realiseert het kantoor de volgende voordelen:

-    Cliënt weet wat hij kan verwachten, door betere scope, planning en budgetten

-    Oplevering conform verwachtingen, door beter managen van het dossier

-    Betere, tijdige en onderbouwde communicatie over afwijkingen

-    Dus: Minder misverstanden, onnodig werk, afboekingen en dus margeverbetering

-    Maar ook: Een in de ogen van de cliënt verbeterde kwaliteit van de werkprocessen

 

Modules LPM

De training is modulair opgebouwd en bestaat uit de volgende blokken, die elk los zijn af te nemen:

 

Blok 1: Voorbereiding 

Binnen dit blok nemen wij met Finance en een vertegenwoordiger van de praktijk de huidige rapportages en modellen voor opdrachtbevestigingen, planningen en dossierbudgetten door. Desgewenst worden deze modellen ingevoegd in de training.

Toegevoegde waarde van deze voorbereiding is dat de training duidelijk wordt toegespitst op het kantoor en eventuele verbeterpunten ter discussie kunnen worden ingebracht in de training.

 

Blok 2: Training

Tijdens de training worden de fasen van een dossier (hierboven) behandeld. LPM is niet moeilijk, maar is meer een gestructureerde werkwijze die met enige discipline moet worden gevolgd. LPM is een hulpmiddel, wat proportioneel moet worden ingezet.

In hoofdlijnen bestaat de training uit de volgende blokken:

-    Openingscase: Op speelse wijze worden de valkuilen van LPM uitgelokt in een rollenspel. De uitkomsten van de game worden steeds tijdens de training teruggehaald.

-    Voorbereiding; Duidelijke scoping, planning en begroting van het dossier en de communicatie daarover met de cliënt.

-    Uitvoering; Het uitvoeren van het werk binnen de afgesproken kaders, rapportage over de voortgang en bijsturen van afwijkingen.

-    Afsluiting en evaluatie; Vaststellen of het dossier in de ogen van de cliënt naar verwachting is behandeld en ophalen van leerpunten voor het continue verbeteren van de werkprocessen

-    Communicatie; Handvatten voor afstemming met de cliënt in alle fasen van het dossier.

 

Ervaring leert dat de deelnemers aan dit blok enige ervaring moeten hebben met het zelf managen van dossiers. Zij kunnen de materie beter plaatsen binnen hun eigen ervaring.

Gezien het interactieve karakter is de maximale groepsgrootte zo’n 12 deelnemers.

 

Tijdens de training wordt zoveel mogelijk de discussie gezocht en worden cases behandeld. Tijdsinspanning: Bij voorkeur twee dagdelen.

 

Blok 3: Informeren kantoor

Op punten zal met LPM de werkwijze binnen het kantoor veranderen door duidelijkere instructies of het gebruik van modellen en rapportages. Het is van belang de rest van de organisatie daarover te informeren. In een korte presentatie van een uur worden de hoofdlijnen van LPM uitgelegd. Dit blok is minder interactief dan de training. De presentatie kan aan een grotere groep ineens worden gegeven.

 

Blok 4: Calls

Optioneel faciliteren wij tussen en na de modules conference calls, waarin de deelnemers ervaringen kunnen delen. Hiermee activeren we de vaardigheden gedurende een langere tijd. De deelnemers leren van de aanpak van kantoorgenoten.

 

Blok 5: 1-op-1 coaching

Desgewenst bekijken we 1 op 1 met de deelnemers een lopend dossier op locatie of zijn op afroep telefonisch beschikbaar voor afstemming en advies.

 

Trainers

De training zal worden verzorgd door Hans Schuurman en Timo Schrama, beiden van Law4ce. Beide trainers hebben ruime ervaring in de advocatuur en hebben zelf grote projecten geleid. Dit is op dit moment de enige projectmanagementtraining die speciaal is afgestemd op de advocatuur in Nederland en België.