Visie op de toekomst voor Balieplus

Paul Paasschens vroeg mij mijn visie te delen op wat nu (2022) belangrijk is in de advocatuur. Mijn bijdrage is te vinden op de site van Balieplus: Link


1 view0 comments

Recent Posts

See All