In de Financiële Metrokaart zijn inzichten uit mijn jarenlange praktijk van winst- en efficiëntie-verbetering samengevat. De verschillende "metrolijnen" zijn lastig los van elkaar te zien. Alle elementen beïnvloeden elkaar.

Financiele Metrokaart

Een kantoor bestaat niet zonder medewerkers en cliënten. Medewerkers werken op dossiers van clienten, maar cliënten zullen geen dossiers bij het kantoor onderbrengen als de kwaliteit van de medewerkers onder de maat is.

Alle elementen komen samen in de verschillende componenten van de Finance-lijn.

 

Graag help ik u deze afhankelijkheden binnen uw kantoor te doorgronden, plannen te maken voor verbeteringen en te zorgen voor inzicht met rapportages. Ik leidt uw medewerkers op om door hen te beïnvloeden parameters te doorgronden en te verbeteren. Het resultaat is dan winstverbetering van uw kantoor.

 

Dat kan in de volgende vormen:

  • Heisessie met het bestuur en partners

  • Strategische analyse op basis van onderstaande structuur

  • Analyse van uw werkprocessen en begeleiding van uw team(s)

Neem hiervoor contact op via het contactformulier of via bovenstaande contactinformatie.