Beschikbaar na oktober 2018

Hoe kan ik helpen uw winstgevendheid te verhogen?

Waar maakt u zich zorgen over? Wat zijn de thema’s aan de bestuurstafel? En hoe moeten we al die nieuwe ontwikkelingen in de advocatuur interpreteren.

Ik help u op basis van mijn bedrijfskundige ervaring in de advocatuur graag de ontwikkelingen te doorgronden en hanteerbaar te maken voor uw kantoor.

Vijf gerealiseerde manieren van winstverbetering:

In de afgelopen jaren heb ik resultaten gehaald binnen de advocatuur rondom het verbeteren van de winstgevendheid van kantoren. Dat heb ik gedaan bij grote kantoren als CMS en Pels Rijcken, maar regelmatig coach ik ook partners van kleine kantoren, waar de financiën achterbleven.

Ik ben trots op de aanbevelingen in mijn opdracht: link

 

Welke thema’s in mijn opdrachten zorgen voor een realisatie van de winstverbetering:

  • Inzicht in winstbronnen en stuurinformatie

  • Pricing en Legal Projectmanagement

  • Verbetering bedrijfsvoering en structureren van processen

  • Nieuwe ontwikkelingen

  • Inzichten Harvard en verbreding

 

Inzicht in winstbronnen

Binnen opdrachten zorg ik voor inzicht in de winstbronnen en laat ziet waar de lekkages zitten. Met Finance en de Praktijk bepalen we samen passende stuurinformatie, zodat iedereen weet hoe hij/zij de winst van het kantoor kan beïnvloeden.

De elementen die de winst beïnvloeden, interacteren met elkaar. Ik heb onderstaand model ontwikkeld om de onderlinge verhoudingen te duiden.

PlaatjeFinMetro.png

Inzicht alleen is niet voldoende. Ik ga in mijn opdrachten periodiek op zoek naar verbetermogelijkheden en spreek signaleringen door met de praktijk. In mijn opdrachten was het Finance-team opgeleid om dit zelfstandig te doen.

Voorbeelden uit mijn praktijk zijn: Ontwerp en implementatie van een business intelligence tool en rapportages bij top 10 kantoren, training van de organisatie en 1-op-1 coaching kleine kantoren.

 

Cliënten willen meer voor minder: Pricing en Legal Projectmanagement

Het is niet goed om op voorhand verlieslatende dossiers aan te bieden. Met mijn Fee Calculator bouw ik aan bewustzijn van inspanningen in verhouding tot de afgegeven prijs of begroting.

Klanten willen meer voor minder. Risico’s worden teruggelegd bij het kantoor met alternatieve prijsmodellen. Om die risico’s te beheersen geef ik training in Legal Projectmanagement (LPM). Dit is een gestructureerde wijze van voorbereiden en begroten van een dossier, bewaken van de voortgang, afronding en evaluatie en gedurende het hele dossier de communicatie.

Voorbeelden uit mijn praktijk: Het kantoor biedt geen verlieslatende dossiers meer aan door inzicht in de kostprijzen van de advocaten en een fee calculator. Wij trainen kantoren in LPM.

 

Efficiëntie: Verbetering bedrijfsvoering en structureren van processen

Met mijn ervaring leidt ik uw teams op. Onderwerpen zijn: Gedegen maandelijkse bewaking van de financiële administratie, structurering van modellen, optimaliseren van processen (volgens Lean beginselen) en duidelijke planningen.

Verder heb ik in mijn eerdere opdrachten processen gedigitaliseerd en in gezamenlijke werksessies met de praktijk zijn processen efficiënter gemaakt naar de wensen van het kantoor.

 

Nieuwe ontwikkelingen

Ik volg de nieuwe ontwikkelingen in de advocatuur op de voet en neem deze kennis mee in mijn opdrachten. Ik publiceer in nationale en internationale media, spreek regelmatig op congressen en heb contact met gerenommeerde internationale innovators.

Inzichten Harvard (Leading Professional Service Firms) en verbreding

Afgelopen jaren heb ik ingezet op verbreding. Naast het leiden en structureren van Knowledge Management heb ik mij voorbereid op een mogelijke vervolgstap in het leiden van een kantoor door:

  • Het volgen van de opleiding Leading Professional Service Firms aan Harvard Business School

  • Bestuurscoaching, waarbij ik maandelijks gedurende een dagdeel bestuursdilemma's besprak met een van de bestuurders van Pels Rijcken

  • En een intensief programma rond persoonlijke ontwikkeling: Integraal Waarnemen II

 

Overige ervaring

Ik geloof in mijn adviezen. Daarom pak ik graag de implementatie op, zodat nieuwe ideeën ook resulteren in werkende oplossingen in plaats van alleen een rapport.

Ik steek veel tijd in het ontwikkelen van de teams. Na mijn opdracht moet de zittende organisatie het zelf kunnen oppakken. Ik stel daarom mijn kennis volop beschikbaar.

 

Contact

Voor vragen of een toelichting maak ik graag een afspraak. U kunt mij bereiken op:

E     info@hansschuurman.nl

M   06-28545504

W   www.hansschuurman.nl

 

Details over projecten, trainingen en publicaties is te vinden in mij LinkedIn-profiel:

L     www.linkedin.com/in/hansschuurman/

 

Op verzoek is een uitgebreid CV beschikbaar.